fin

Bunkerexpositie #47

Filippo Maria Ciriani, Daniël Siegersma, Sophie Allerding, Yusuf Zucchero, and Rudi van Delden

Opening : Thursday April 27th at 4pm

Finissage : Wednesday May 17  at 3 pm – 10pm

 – free entrance

Menu by chef: Mattia Papp
Waterkant‘s  kitchen is open every day for breakfast, lunch and dinner.

“Knock knock, who is there?”

You did it. Everything is in order now, all you could do is done. There is nothing to worry about anymore. Rely on the choices you’ve made. Leave the ‘what ifs’ on the bedside table when you head in. Whatever will come, will come but it is not because of your inabilities.

The looming fear of losing everything.

We encourage visitors to embrace uncertainty and unpredictability in a mixture of events and exhibits. “Knock knock, who is there?” Serves as a reminder that while uncertainty can be challenging and even frightening, it is also a necessary and enriching aspect of the experience of being alive.

The exhibition brings together the works of five artists – Filippo Maria Ciriani, Daniël Siegersma, Sophie Allerding, Yusuf Zucchero, and Rudi van Delden. The artists explore a range of themes and issues through their installations, sculptures, and audio-visual works.

Dispari, an ongoing collaboration between Filippo and Daniël, reflects on the challenges faced by artists in their practice. The installation ‘Ademlucht op’ reproduces a section of a third-generation-old hay attic, examining the fear of uncharted errors that can have severe consequences.

Yusuf Zucchero’s work ‘AI in the Creative Flow’ explores the impact of AI technologies on the creative process. He illustrates his interactions with text and image-generating tools and investigates the boundaries between the creator and the tools for creation.

Sophie Allerding‘s ‘Arca Forfuna – a radio sculpture’ is an immersive experience that accompanies visitors on their liminal journey from the street to the exhibition venue. The installation involves a temporary radio station installed on a boat, engaging in conversations of transition with the passengers.

Rudi van Delden‘s works explore the logistics behind domestic comfort.
Groundnut’ and ‘all my pets got stuck in the 90s‘ reflect on the relationship between humans and their pets, and the economic objectives of the house interfering with the dreams of its tenants.

 

“Klop klop, wie is daar?”

Je hebt het gedaan. Alles is nu in orde, alles wat je kon doen is gedaan. U hoeft zich nergens meer zorgen over te maken. Vertrouw op de keuzes die je hebt gemaakt. Laat de ‘wat als’ op het nachtkastje liggen als je naar binnen gaat. Wat er ook komt, het zal komen, maar het komt niet door jou onvermogens.

De dreigende angst om alles te verliezen.

We moedigen bezoekers aan om onzekerheid en onvoorspelbaarheid te omarmen in een
mix van evenementen en tentoonstellingen. “Klop klop, wie is daar?” Dient als
een herinnering dat hoewel onzekerheid uitdagend en gelijk beangstigend kan zijn, het is ook een noodzakelijk en verrijkend aspect van de ervaring van leven.

 

De tentoonstelling brengt het werk samen van vijf kunstenaars – Filippo Maria Ciriani, Daniël Siegersma, Sophie Allerding, Yusuf Zucchero, en Rudi van Delden.  De kunstenaars verkennen een scala aan thema’s en vraagstukken via hun installaties, sculpturen en audiovisuele werken.

Dispari, een lopende samenwerking tussen Filippo en Daniël, weerspiegelt
over de uitdagingen waarmee kunstenaars in hun praktijk worden geconfronteerd. De installatie
‘Ademlucht op’ reproduceert een deel van een derde generatie hooizolder, op zoek naar de angst voor niet in kaart gebrachte fouten die ernstige gevolgen kunnen hebben.

Yusuf Zucchero‘s werk ‘AI in the Creative Flow’ onderzoekt de impact van AI-technologieën op het creatieve proces. Hij illustreert zijn interacties met tools voor het genereren van tekst en afbeeldingen en onderzoekt de grenzen tussen de maker en de tools voor creatie.

Sophie Allerding‘s ‘Arca Forfuna – een radiosculptuur’ is een immersive ervaring die bezoekers begeleidt op hun liminale reis van de straat naar de tentoonstellingsruimte. De installatie betreft een tijdelijke radiostation geïnstalleerd op een boot, met gesprekken van overgang met de passagiers.

De werken van Rudi van Delden verkennen de logistiek achter wooncomfort.
‘Groundnut’ en ‘al mijn huisdieren kwamen vast te zitten in de jaren 90’ reflecteren op de relatie tussen mensen en hun huisdieren en hoe de economische doelstellingen van het huis interfereren met de dromen van zijn huurders.

336439450_136567415913917_4556575185026973120_n