Algemeen

Stichting De Wereld van Den Haag / Bunkerexposities

Kapelweg 55

2587 BK Den Haag

dewereldvandenhaag@gmail.com

www.bunkerexposities.nl

RSIN  812713771

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren van audiovisuele kunsten in de ruimste zin van het woord en het realiseren van hoogwaardige filmproducties in het bijzonder. Zij tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen en sponsors ten behoeve van filmproducties, en de distributie van de gerealiseerde producties.

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding en slechts voor zover de inkomsten dit toelaten.

 

Jaarcijfers vindt u hier.
Een beknopt beleidsplan voor 2023 vindt u hier.                                                                                                                                                                                                                                                

De bestuurssamenstelling vindt u hier.